НАКАЗ: Про роботу школи під час карантину та внесення змін до режиму роботи навчального закладу

 
 

Спеціалізована  школа №80 Печерського району м. Києва

Н А К А З

« 17 »  березня  2020  року                                № 01-03/46

Про роботу школи під час карантину, внесення змін  до режиму роботи навчального закладу

Відповідно до листа Департаменту освіти і науки міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 року № 063-1540, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 року №406  «Про організаційні заходи для  запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», наказу Департаменту освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська адміністрація) від 16.03.2020 року № 60 «Про обмежувальних заходів щодо попередження розповсюдження коронавірусу СОVID-19», враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), відповідно до рішення педагогічної ради від 16.03.2020 року (протокол № 11), з метою запровадження превентивних заходів щодо стримання швидкого поширення збудника СОVID-19 на території міста Києва, збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу,

НАКАЗУЮ: 

 1. Максимально перевести педагогічних працівників, педагогічний персонал (психолог, бібліотекар, соціальний педагог, педагог-організатор) закладу освіти на віддалений доступ (дистанційну форму роботи) з гнучким графіком роботи за допомогою технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей власних та закладу освіти з 17.03.2020 року до розпоряджень органів виконавчої влади міста Києва, України.
 2. Організувати роботу педагогів та педагогічного персоналу шляхом застосування електронних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій на весь період дистанційної роботи.
 3. Перевести технічний персонал, медичний персонал в режим чергування для  забезпечення життєдіяльності закладу освіти (секретар, інженер-електронік, сторож, прибиральниці службових приміщень, робітник з обслуговування будівлі , гардеробник, двірник).
 4. Максимально перевести в режим телефонних або відеоконференцій усі організаційні заходи (наради), за винятком екстрених випадків.
 5. Скасувати проведення особистого прийому громадян до особливого розпорядження. 
 6. Допускати присутність педагогічних працівників, педагогічного персоналу на робочих місцях лише у разі крайньої необхідності при відсутності  ознак  гострих респіраторних захворювань, у разі відсутності технічних умов для роботи у віддаленому доступі за заявою працівника.
 7. Категорично заборонити вхід учнів та батьків до приміщення закладу, інших осіб (окрім виключних, екстрених випадків) на час карантину (призупинення освітнього процесу), проведення репетицій, тренувань, участь учнів школи у конкурсах та змаганнях, роботу гуртків, орендарів, проведення інших позакласних творчих та спортивних заходів.
 8. Вчителям-предметникам закладу освіти:
  1. Внести зміни до календарно-тематичного планування уроків шляхом ущільнення програми та умов дистанційного навчання з урахуванням закінчення карантину (призупинення освітнього процесу);
  2. Скласти індивідуальний план роботи вчителя (у тому числі самоосвіти)  у віддаленому доступі(освітня діяльність, робота класного керівника, науково-методична робота);
  3. Опанувати форми дистанційного навчання через існуючі дистанційні платформи;
  4. Заповнювати своєчасно планові електронні документи для забезпечення дистанційного навчання учнів та зворотного зв’язку з учнями та батьками, щотижневий звіт роботи; 
  5. Відпрацювати особисту систему зворотного зв’язку з учнями та батьками;
  6. Розпочати розробку власних педагогічних продуктів для забезпечення дистанційного навчання учнів (відеоуроки, відеоконференції, вебінари, тестування на онлайн платформах);
  7. Організувати інформування батьків та учнів 1-11 класів  про проведення дистанційних занять,  виконання творчих домашніх завдань шляхом е-листування, з використанням скайп, ZOOM, на платформах дистанційного, інверсного навчання, на соціальних платформах;
  8. Здійснювати навчання учнів, що здобувають освіту за індивідуальною формою (педагогічний патронаж, сімейна форма навчання) використовуючи дистанційне навчання з оплатою праці відповідно до відпрацьованого часу.  
 9. Класним керівникам 5-11 класів і класоводам 1-4 класів донести дану інформацію до батьків класу та організувати та забезпечити у вказаний термін дистанційну форму освіти учнів класу.
 10. Заступникам директора з НВР Стельмащук С.А., Делікатній Н.М., Деяк О.І., Носач І.Я., Плотнікову С.А.: 
  1. 10.1.. Забезпечити контроль за виконанням освітніх програм, зокрема через організацію дистанційного навчання та у виняткових випадках ущільнити графік освітнього процесу;
  2. 10.2.Забезпечити виконання працівниками закладу освіти іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо);
  3. 10.3.Узагальнити індивідуальні плани роботи вчителів у віддаленому доступі (освітня діяльність, робота класного керівника, науково-методична робота, самоосвіта); контролювати та аналізувати щотижневі звіти педагогічних працівників  відповідно розподілу обов’язків адміністрації; 
  4. 10.4.Здійснювати методичний супровід, розробити та  надати практичні рекомендації щодо організації форм дистанційного навчання через існуючі дистанційні платформи; 
  5. 10.5.Своєчасно надавати та узагальнювати планові електронні документи для забезпечення дистанційного навчання учнів та зворотного зв’язку з учнями та батьками;
  6. 10.6.Надати рекомендації педагогічним працівникам щодо створення загальної системи зворотного зв’язку з учнями та батьками; 
  7. 10.7.Організувати інформування батьків та учнів 1-11 класів  про організацію дистанційного навчання на час карантину (призупинення освітнього процесу), виконання домашніх завдань шляхом е-листування, за допомогою скайп, ZOOМ, на платформі інверсного навчання, на соціальних платформах, на сайті школи;
  8. 10.8.Організувати проведення дистанційних навчань з колективом щодо використання платформ дистанційного навчання: інверсного та асинхронного навчання;
  9. 10.9.Розмістити на сайті школи інформацію щодо організації  дистанційного навчання учнів під час карантину (призупинення освітнього процесу) та провести роз’яснювальну роботу з учасниками освітнього процесу;
  10. 10.10.До 13.04.2020 опрацювати законодавчі документи та надати пропозиції щодо організації роботи до створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу.
 11. Головам методичних об’єднань Бессараб Н.С., Волковій Н.П., Білкун Ю.І, Острогляд І.С.:
  1. 11.1. Спрямувати роботу  методичних об’єднань вчителів різних предметів на створення тематичних завдань, відеоуроків за навчальними програмами відповідно календарно-тематичного планування;
  2. 11.2.Підготувати рекомендації до 06.04.2020 року:
 1. 11.2.1. до комплектації педагогічних працівників на 2020-2021 .р.;
 2. 11.2.2.до формування річного плану на 2020-2021 н.р.;
 1. Заступнику директора з АГЧ Рябусі Г.І.:
  1. 12.1.Організувати подальшу роботу технічного персоналу закладу у гнучкому режимі із затвердженням у графіку роботи до 20.03.2020р.;
  2. 12.2.Організувати проведення генерального прибирання у приміщенні школи з 17.03.2020 року до 20.03.2020 року з проведенням дезінфекційних заходів приміщень класів та приміщень загального користування;
  3. 12.3.Забезпечити неухильне виконання санітарного законодавства щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в умовах зростання захворювань на ГРВІ та інші вірусні інфекції.
 2. Медичній сестрі закладу Свізєвій О.Г. 
  1. Працювати у режимі чергування;
  2. Здійснювати контроль за проведенням в приміщеннях школи дезінфекційних заходів, знезараження столового посуду та обладнання їдальні з використанням дезінфікуючих засобів в режимі крапельної групи інфекцій;
  3. Не допускати до роботи осіб з ознаками вірусних  та гострих респіраторних хвороб.

15.  Контроль за виконанням  цього наказу  залишаю за собою.

Директор СШ 80 Н.Максимова