Наказ: завершення 2019-2020 н.р. та проведення підсумкового оцінювання

 
 

Спеціалізована школа № 80 Печерського району міста Києва

Н А К А З

23 квітня   2020  року                                                     № 01-03/52-з

Про організоване завершення 
2019-2020 навчального року
та проведення підсумкового 
оцінювання 

Відповідно до статей 13, 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту»; пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» від 25 березня 2020 року №338-р; пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу ІVПоложення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України  від 07.12.2018 р. № 1369,  зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 № 8/32979); на виконання нормативних документів МОН України:

 • листа МОН України №1/9-173 від 23.03.2020 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»;
 • наказу МОН України № 463 від 30.03.2020 року «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році», 
 • листа МОН України №1/9-213 від 16.04.2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року», 
 • листа МОН України №1/9-182 від 31.03.2020 року «Щодо організованого завершення 2019-2020 року та зарахування до закладів загальної середньої освіти»;

з урахуванням рекомендацій листу Департаменту освіти і науки м. Києва від 23.04.2020 № 063-2282  та з метою організованого завершення 2019-2020 н.р.

Н А К А З У Ю :

 1. Завершити навчальний рік в умовах дистанційного навчання відповідно до структури, визначеної педагогічною радою (протокол №1 від 29.08.2019р.), а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів 29 травня 2020р.
 2. Забезпечити виконання навчальних програм шляхом використання дистанційних технологій.
 3. Заступникам директора з НВР Стельмащук С.А., Делікатній Н.М., Деяк О.І., Носач І.Я.:
  1. 3.1.Укласти та затвердити гнучкий графік дистанційних перевірочних робіт за другий семестр (додаток 1,2). Оприлюднити дану інформацію на сайті школи.
  2. 3.2.Здійснити відповідні перевірки виконання програм в 1-11 класах після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.
 1. Здійснити підсумкове  оцінювання навчальних досягнень учнів у 2019-2020 навчальному році з урахуванням результатів очного навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року (до 12.03.2020 року) та результатів навчання з використанням дистанційних технологій у період карантинних обмежень.
 2. Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.
 3. Заборонити проведення для учнів будь-яких додаткових випробувань наприкінці навчального року.
 4. Надати можливість учням 3-11 класі підвищити свою семестрову оцінку шляхом повторного семестрового оцінювання за заявою батьків не пізніше 29.05.2020 року.
 5. Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, у період не пізніше 6 робочих днів після прийняття Урядом рішення щодо зняття карантинних обмежень та за умови фізичного повернення педагогічних працівників  до приміщень школи.
 6. Зарахувати навчальну практику учнів 1-8-х,10-х класів за рахунок навчальних екскурсій, які були проведені протягом 2019-2020 навчального року.
 7. 10.Звільнити від державної підсумкової атестації учнів 4 та 9 класів (відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року №463), на підставі рішення педагогічної ради, затвердженого наказом. У документах про освіту зробити запис «звільнений(а)».
 8. Класним керівникам 1-10-х класів до 15.06.2020 року:
 1. 11.1.Оформити  свідоцтва досягнень для учнів 1-2 класів.
 2. 11.2.Оформити табелі успішності учням 3-8-х та 10-х класів.
 3. 11.3.Оформити свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти.
 4. 11.4.Надіслати батькам сканкопії відповідних документів учнів  електронним листом або в інший зручний спосіб. Оригінали  документів видати у вересні 2020 року або, при необхідності, за умови завершення карантину.
 5. 11.5.Оригінал свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти видати лише для тих учнів 9-тих класів, які вступатимуть до інших закладів освіти за заявою батьків.
 1. 12. Після закінчення карантинних обмежень організувати для учнів 11-х класів консультації з предметів, обраних ними для проходження ДПА у формі ЗНО, дотримуючись чіткого регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.
 2. 13. Видати свідоцтва про здобуття повної середньої освіти учням 11-тих класів після проходження ДПА та у строк визначений Міністерством освіти і науки України.
 3. 14. З метою подальшого впровадження експерименту щодо організації допрофільного навчання учнів 8-х класів та визначення профілів навчання учнів 10 класів на 2020-2021 навчальний рік та на підставі результатів групової  діагностики «Самовизначення допрофільного  навчання»:

14.1. Провести зустрічі в режимі он-лайн конференцій за участі класних    керівників для  батьків учнів 7,9 класів до 29.05.2020р. 

14.2. Провести попереднє анкетування батьків та дітей щодо формування груп допрофільного та профільного навчання на наступний навчальний рік.

14.3. Класним керівникам Бессараб Н.С., Толокольніковій С.В., Кожем’яці І.М., Шевченко О.В. провести відповідну організаційну роботу з  класними колективами до 20.05.2020.

14.4. За підсумками проведеної роботи заступнику директора з НВР Стельмащук С.А. організувати, класним керівникам  Бессараб Н.С., Толокольніковій С.В., Кожем’яці І.М.,  Шевченко О.В. забезпечити до 10.06.2020р. прийом відповідних заяв батьків до  профільних  груп.

 15. До 01.07.2020 року:

 1. Ухвалити рішення педагогічної ради про переведення учнів 1-10 класів до наступного класу.
 2. Перевести до наступного класу учнів, які з різних причин не були охоплені навчанням з використанням дистанційних технологій у період карантину.  Розробити та затвердити для кожного з них індивідуальний навчальний план щодо засвоєння навчального матеріалу.
 3. Організувати роботу з такими учнями за індивідуальним навчальним планом до початку нового навчального року за можливості та згодою батьків. У разі неможливості засвоєння програмового матеріалу до початку нового навчального року за індивідуальним навчальним планом таке навчання буде забезпечено у 2020-2021 навчальному році.
 1. Вчителям-предметникам під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік передбачити збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.
 2. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) у 2019-2020 навчальному році  не проводити в школі  заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі свято «Останній дзвоник».
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Стельмащук С.А., Делікатну Н.М., Деяк О.І., Носач І.Я.

Директор  СШ №80                                                   Наталія Максимова